Veckans filosofiska tanke

Vecka 12 Vind och ande

Vindkraften byggs ut alltmer i vårt land. Vi ser ofta dess vingar som sakta och nästan meditativt snurrar runt och alstrar elektricitet. En hel del av strömmen kommer in till våra hem och gör så att lamporna kan lysa, TV apparaterna fungerar, datorerna är uppkopplade, ugnarna varma nog att baka bröd. Utan vind blir det ingen ström. Det är nog svårt att räkna ut varifrån vinden kommer och hur stark den är. Under antiken hade vind och ande samma ord. Kanske är det så idag också. Låt oss leka med tanken att ande kan ses som en form av vind som alstrar tankar. Vi vet egentligen inte ytterst vad tankarna kommer ifrån. Ibland blåser det i politiken vänstervindar och ibland högervindar. Modet växlar ofta. Men vad kommer växlingarna ytterst ifrån som påverkar betydligt mer än politik och mode? Ingen vet. Men liksom strömmen från vindkraftverken letar sig in i våra hem så letar sig tankeströmmar in och påverkar oss att tänka, tycka och handla.

Vecka 11 Delar

Många minns nog tiden då man byggde flygplan i balsaträ. Det var mycket jobb att få till ett bra och snyggt plan. Man var tvungen att vara ytterst noga med att skära ut delarna och när det var gjort foga samman dem med hobbylim. Limmet doftade gott och satte sig på fingerspetsarna. Det kändes skönt att sakta dra bort limmet när det torkat. På bilden ser ni delar som ska bli ett Lansenflygplan. Jag byggde aldrig det men kanske gör jag det framöver. När jag ser alla delarna kan jag tycka att det är som en bild av livet. Man kan tänka sig att det består av en massa delar som man ska foga samman till ett gott och harmoniskt liv. Är man ytterst noga med det så blir nog livet bra.

Vecka 10 Nollställning

Den grekiske filosofen Sokrates var en känd person i Aten. Han ansågs klok där han gick omkring som en vandrande filosof som gärna talade med vem som helst. Han funderade över vem som egentligen var klokast i världen och för att få svar på frågan uppsökte han oraklet i Delfi. Hon fanns i Apollontemplet där. Hon sa till Sokrates att han var den klokaste i världen för att han insåg att han inget visste. Sokrates blev väldigt glad och återvände som en ny människa till Aten. Jag tolkar svaret som att han nollställdes och kunde börja bygga upp sin filosofi utifrån sina egna idéer. Nollställning är intressant. Om vi t ex krånglar till det i datorn så vi inte ens vet vad vi håller på med går den ju att nollställa så vi kan börja om från början. Jag tänker att många politiska idéer nog skulle må väl av att nollställas för att komma tillbaka till kärnan, för risken är att man. tappat bort grundidén under åren lopp. I kristendomen talades det för många år sedan om Jesus enkla lära: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni göra för dem. Man menade att den nästan glömts bort i den kyrkliga organisationen pga en massa oväsentligheter som kyrkan ägnar sig åt. Kanske många människor har glömt bort meningen med sina liv för en massa bråte som kommit i vägen. Då är det dags att nollställas och liksom Sokrates känna sig som en ny människa.

Bilden är från Delfi

Vecka 9 Riddare
Riddare omges av ett nästan romantiskt skimmer. De var på sin tid djärva män som drog ut i världen av diverse skäl såsom att försvara en ädel idé eller rädda en jungfru som sitter inspärrad i ett torn i ett stort och pampigt slott. Om riddare har det skrivits hur mycket som helst. Mest berömd är nog romanen ”Don Quijote” skriven av Miguel Cervantes någon gång i början på 1600-talet. Don Quijote vill visa ridderlighet så att han kan nå sitt mål att få den vackra flickan Dulcinea. Med sig på sin färd har han bonden Sancho Panza. Don Quijote har förvrängd verklighetsuppfattning och börjar att anfalla väderkvarnar som har tror är jättar. -En än idag läsvärd roman. Finns det riddare idag? Nej, inte i den traditionella formen. Det finns inga jungfrur som sitter inspärrade i slottstorn. En riddare av idag kan komma i en dyr sportbil och fria till en vacker flicka som sitter i en hyreslägenhet och tycker livet är trist. En riddare idag kan vara övertygad om en idé och skriva debattartiklar för att driva sin sak. På medeltiden började man i Sverige, kanske även i andra länder, att ringa i kyrkklockorna klockan 12 på dagen. Det var en signal till riddare att komma till kyrkan för att anmäla att de var beredda att dra söderut för att befria Jerusalem och det Heliga Landet. Om någon kyrka än idag ringer i klockorna vid middagstiden vore det väl intressant om en fullutrustad riddare skulle komma dit!