Veckans filosofiska tanke

Vecka 39 Grund

Alla hus som finns är byggda på en grund. Att tänka sig ett hus som inte har någon form av grund är omöjligt. Ordet grund används i en rad olika sammanhang. Begreppet värdegrund är numera ett ganska populärt ord som betyder att diverse värden är byggda på en grund såsom t.ex kristendomen, humanismen, liberalismen, marxismen eller något annat. Utifrån var och en av dessa grunder bygger man upp tankesystem som kan vara jättebra eller hur stolliga som helst. Men något jag funderat på är att hela det ofattbart stora universum nog inte har någon grund. Det är i universum vi bor och bygger våra grunder och vi gör det i något som inte har någon grund!

Vecka 38 Ingenting


Den grekiske filosofen Parmenides sa ungefär så här: ”Ingenting finns. Om något skulle finnas skulle man inte kunna tala eller tänka därom”. Det är konstigt, för han som sa det fanns och vi som läser det idag finns ju. Men det hjälps inte. För att ”bevisa” det tog han hjälp av matematikern Zenon d.ä. som tog exemplet med en bågskytt som skjuter iväg en pil. Avståndet kan vara 100 meter. Först ska pilen flyga halva vägen, sedan har den 50 meter kvar, men ska ju tillryggalägga halva denna sträcka och då har den 25 meter kvar och sedan ska den flyga halva den sträckan och då har den 12,5 meter kvar. Så håller det på och när den har miljondels millimeter kvar ska den ju flyga halva den sträckan. Slutsatsen blir att pilen aldrig kommer fram. Därav kan vi dra slutsatsen att ingenting kan finnas eftersom inga mål kan uppnås. Ändå tror vi att vi och allt omkring oss finns, men det beror på att det är en jättelik varelse drömmer och i denna jättes drömmar finns vi och allt omkring oss.

Vecka 37 Verkligheten

Den kinesiske poeten Li drömde intensivt en natt att han var en fjäril. När han vaknade på morgonen visste han inte om han var Li som drömt att han var en fjäril eller en fjäril som drömmer att den är Li. Denna berättelse finns i många varianter men det gemensamma för dem är frågan om vi lever i det vi som normalt kallar verkligheten eller om drömmarna är den riktiga världen. När du ser solrosorna och läser texten så fundera på om det händer i din dröm eller i den riktiga världen.