Veckans filosofiska tanke

Vecka 5 Spegel

Här är en bild tagen i en spegel. Det är Varbergs Fästning som på bilden av naturliga skäl blir spegelvänd. En vanlig bild på Fästningen är ju en bild och inget annat, bilden är ju inte själva Fästningen. Om man då tar bilden i en spegel så blir det en spegelbild av en bild som bara är en bild och inte Fästningen. Man säger att ögonen är själens spegel. Alla, utom du själv, kan se dina ögon och din själ som speglar sig i dem. Men du kan bara se dina ögon i en spegel. Alltså kan du bara se en spegelbild av en bild av din själ. Du är den ene i världen som inte kan se ditt eget ansikte utom i en spegel eller på ett fotografi. -Så här krångligt blir det om man börjar filosofera över speglar. Håller du två speglar mot varandra så speglar de sig i varandra. Det känns som man ser en spegelbild av oändligheten!

Vecka 4 Hitta rätt

Att förflytta sig är att ta sig från punkt A till punkt B. Ska man hämta morgontidningen blir förflyttningen brevlådan ToR. Enkelt och okomplicerat. Har man bestämt att semestern ska tillbringas på småvägar i t ex Dalsland blir det mer komplicerat än att ta sig från A till B. Då måste man ha en karta med småvägarna utsatta annars är risken stor att man kör vilse. Ska man tala om stora förflyttningar i världen är det bra att ha en världskarta. Kort sagt: För hitta dit man ska och hem igen är en karta en god hjälp. Den antike författaren Homeros ( ca 800 f.Kr) skrev om hjälten Odysseus 20 åriga resa från det trojanska kriget till hemmet på ön Ithaka. Han hade ingen karta! Han kom hem till slut efter att ha utstått och övervunnit många och svåra prövningar. Man kan se Odysseus resa som en symbol för att inte ge upp hur stora påfrestningarna än är i livet för till slut övervinner man dem!

Vecka 3 Växa

Nu börjar vårblommorna så smått att titta upp. De växer i riktigt bördig jord och därför kommer de så småningom att gå i blom. När solen sedan lyser på dem blir de så vackra. Många filosofer, t ex Platon, Aristoteles, Sartré menar att alla vi människor innerst inne vet vad vi vill. För att få ut maximalt av våra liv ska vi söka till ”bördig jord” där våra talanger får gå i blom till glädje både för oss själva och vår omgivning.

Vecka 2 Tiden

Det finns tre sätt att uttrycka tiden; Det förgångna kallas imperfekt, det nuvarande presens och framtiden futurum. Om det förgångna vet vi vad som har hänt både i den stora såväl som i den lilla världen. Inget av det som har skett går att ändra på. Det nuvarande är där vi befinner oss just nu. Skeendet i den stora världen kan vi inte göra så mycket åt. I vår egen lilla värld kan vi så klart styra skeendet i ganska stor utsträckning. Vad som ska ske i framtiden har alltid intresserat oss. Otaliga metoder finns för att förutspå vad som ska hända. Här är tre exempel: Nyårsafton kan vi hälla flytande tenn i vatten. I figuren som då bildas kan vi utläsa framtiden. Kaffesump kan säga något om framtiden om den tolkas rätt. Horoskop kan vi läsa i nästan varenda tidning. Gemensamt för dessa tre och otaliga andra sätt är att de nog inte fungerar. Men det hindrar oss inte att försöka och det är charmen med framtiden.